• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
A- A A+

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN TAHUN 2016

PERKARA

JANUARI - JUN

JULAI - DISEMBER
Pengurusan
Majlis dan Keraian
Mengadakan sekurang-kurangnya 2 kali Mesyuarat Penyelarasan dan sekali Lawatan Tapak bagi majlis-majlis keraian 100% -
Mengadakan 1 kali lawatan tapak sebelum majlis 100% -
Pengurusan
Pelesenan dan Permit
Mengadakan mesyuarat lembaga pelesenan dan eksais Pejabat Daerah dan Tanah Raub akan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun 100% -
Menghantar surat makluman kelulusan kepada pemohon dalam tempoh 5 hari bekerja selepas dari tarikh 
mesyuarat Lembaga Pelesenan dan Eksais Pejabat Daerah dan Tanah Raub bersidang
100% -
Keratan lesen (salinan pelesen) akan dikeluarkan di kaunter Hasil Pejabat Daerah Raub dalam tempoh 5 minit
selepas pembayaran dibuat
100% -
Pengurusan Bencana Mengadakan sekurang-kurangnya 2kali Mesyuarat Penyelarasan sebelum kejadian bencana dan sekali Mesyuarat Post Mortem selepas kejadian bencana - -
Membuka pusat kawalan Operasi Bencana (PKOB) dalam tempoh 30 minit selepas arahan dikeluarkan - -
Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Bantuan Bencana 2 kali sehari semasa kejadian bencana - -

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT TAHUN 2016

BIL PIAGAM JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
1 Mendaftar peserta miskin dalam sistem SPKR dan e-Kasih 22 hari bekerja daripada tarikh terima permohonan  100% -
2 Melaksanakan  projek SPKR 21 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/Waran  100% -

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL TAHUN 2016

BIL PIAGAM  JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
1 Melantik kontraktor bagi projek lantikan terus 5 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/ Waran  - -
2 Melantik kontraktor bagi projek undi 3 hari bekerja daripada tarikh undian dijalankan 100% -
3 Melantik kontraktor bagi projek sebut harga 21 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/  Waran - -
4 Melantik kontraktor bagi projek tender 90 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/  Waran - -
5 Mengadakan sekurang-kurangnya 3 kali lawatan bagi setiap projek yang dilaksanakan 100% -
6 Memberi pelepasan bon tanggungan kecacatan kepada Kontraktor 21 hari bekerja dari tarikh tamat
 tanggungan kecacatan projek
- -

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN TANAH TAHUN 2016

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
    TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TERCAPAI TIDAK TERCAPAI
1 Permohonan tukar syarat tanah dan meminda syarat nyata pertanian kepada pertanian diluluskan oleh Pentadbir Tanah  100% - - -
2 Permohonan secara serentak pecah sempadan dan tukar syarat kegunaan tanah seksyen 124(A) KTN dikemukakan kepada PTG dalam masa 14 hari 100% - - -
3 Permohonan pecah sempadan/ pecah bahagian/ penyatuan tanah kelulusan PTD diselesaikan dalam masa 60 hari bekerja 20% - - -
4 Permohonan serah balik dan berimilik semula Seksyen 204(D) dikemukakan kepada PTG dalam masa 14 hari bekerja - - - -

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PELUPUSAN TANAH TAHUN 2016

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN  JULAI- DISEMBER
    TERCAPAI TIDAK
TERCAPAI
TERCAPAI

TIDAK
TERCAPAI

1 Permohonan permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada JKPTD dalam tempoh 180 hari bekerja. 2 16 -  
2 Permohonan permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada PTD dalam masa 7 hari bekerja untuk keputusan 4 12 - -
3 Permohonan tanah secara pemberimilikan akan diproses seperti berikut:        
  1)Membuka, mendaftar dan mengeluarkan surat makluman kepada pemohon dalam masa 14 hari dari 
tarikh pembayaran proses dibuat
174 (100%) - - -
  2)Menyediakan laporan charting di atas sheet dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan fail di unit pelan 100% - - -
  3)Mengemukakan fail ke PTG untuk pertimbangan PBN dalam masa 2 bulan dari tarikh pengesahan 
minit Mesyuarat JKPTD
100% - - -
410 Permohonan tanah secara Lesen Pendudukan Sementara akan diproses seperti berikut        
  1)Membuka, mendaftar dan mengeluarkan surat makluman kepada pemohon dalam masa 14 hari dari tarikh 
 pembayaran proses dibuat.
- - - -
  2)Menyediakan laporan charting di atas sheet dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan fail di unit pelan - - - -
  3)Mengemukakan fail ke PTG untuk pertimbangan PBN dalam masa 2 bulan dari tarikh 
pengesahan minit mesyuarat JKPTD 
- - - -
5

Permohonan tanah secara perizapan dikemukakan kepada JKPTD dalam masa 180 hari bekerja daripada
tarikh penerimaan fail 
oleh Penolong Pegawai Tanah

- - - -
6 Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada JKPTD dalam masa 180 hari bekerja daripada
tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah
- - - -

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PENGUATKUASAAN TAHUN 2016

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN JULAI- DISEMBER
    TERCAPAI TIDAK 
TERCAPAI
TERCAPAI TIDAK
TERCAPAI
1 Menyiasat dan menyediakan kertas siasatan aduan penerokaan tanah tanpa izin dalam masa 14 hari bekerja 3 (60%) 2(40%) - -
2 Menyiasat dan menyediakan kertas siasatan pelanggaran syarat tanah  dalam masa 
21 hari bekerja
- - - -
3 Sebanyak 52 kali rondaan dan pemeriksaan ke atas pengalihan bahan batuan akan diadakan sekurang-kurangnya 104 hari setahun 100% - -  

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PENDAFTARAN TAHUN 2016

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN JULAI- DISEMBER
  TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TERCAPAI TIDAK TERCAPAI
1  Pendaftaran urusniaga tanah diselesaikan dalam masa 1 hari bekerja 100% - - -
2 Pendaftaran bukan urusniaga tanah diselesaikan dalam masa 5 hari bekerja 100% - - -
3 Pendaftaran hak milik kekal dan pendaftaran hakmilik sementara diselesaikan 
dalam masa 5 hari bekerja
100% - - -
4 Permohonan perintah jual daripada pemegang gadaian diproses dalam masa 21 hari bekerja 100% - - -
5 Permohonan kebenaran pindahmilik dan gadaian diproses dalam masa 5 hari bekerja 100% - - -

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT HASIL TAHUN 2016

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN JULAI- DISEMBER
1 Menerima bayaran hasil di kaunter dapat diselesaikan dalam masa 10 minit 100% -
2 Mencapai sasaran kutipan cukai tanah semasa 80% daripada jumlah patut kutip 113% -
3 Mencapai sasaran kutipan tunggakan cukai tanah semasa 60% daripada jumlah patut kutip 23% -

 

* Pencapaian Piagam Pelanggan dikira 2 kali setahun iaitu bagi tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember setiap tahun.

 

  
 

 

Pencapaian

ISO 3 Untitled-4

Pelawat@PDTR

547420
Hari IniHari Ini13
Bulan IniBulan Ini576
KeseluruhanKeseluruhan547420

Hakcipta Terpelihara © Pejabat Daerah dan Tanah Raub 2011
Penafian : Pejabat Daerah dan Tanah Raub tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Paparan terbaik menggunakan IE 7.0, Mozilla Firefox 3.0 & Chrome ke atas dengan resolusi 1024 x 768