• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
A- A A+

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN TAHUN 2015

PERKARA

JANUARI - JUN

JULAI - DISEMBER
Pengurusan
Majlis dan Keraian
Mengadakan sekurang-kurangnya 2 kali Mesyuarat Penyelarasan dan sekali Lawatan Tapak bagi majlis-majlis keraian 100% -
Mengadakan 1 kali lawatan tapak sebelum majlis 100% -
Pengurusan
Pelesenan dan Permit
Mengadakan mesyuarat lembaga pelesenan dan eksais Pejabat Daerah dan Tanah Raub akan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun 100% -
Menghantar surat makluman kelulusan kepada pemohon dalam tempoh 5 hari bekerja selepas dari tarikh 
mesyuarat Lembaga Pelesenan dan Eksais Pejabat Daerah dan Tanah Raub bersidang
100% -
Keratan lesen (salinan pelesen) akan dikeluarkan di kaunter Hasil Pejabat Daerah Raub dalam tempoh 5 minit
selepas pembayaran dibuat
100% -

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT TAHUN 2015

BIL PIAGAM JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
1 Mendaftar peserta miskin dalam sistem SPKR dan e-Kasih 22 hari bekerja daripada tarikh terima permohonan  100% -
2 Melaksanakan  projek SPKR 21 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/Waran  100% -

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL TAHUN 2015

BIL PIAGAM  JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
1 Melantik kontraktor bagi projek lantikan terus 5 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/ Waran  - 100%
2 Melantik kontraktor bagi projek undi 3 hari bekerja daripada tarikh undian dijalankan 100% -
3 Melantik kontraktor bagi projek sebut harga 21 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/  Waran - 100%
4 Melantik kontraktor bagi projek tender 90 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Surat Kuasa/  Waran - -
5 Mengadakan sekurang-kurangnya 3 kali lawatan bagi setiap projek yang dilaksanakan 100% 100%
6 Memberi pelepasan bon tanggungan kecacatan kepada Kontraktor 21 hari bekerja dari tarikh tamat
 tanggungan kecacatan projek
- -

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN TANAH TAHUN 2015

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
    TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TERCAPAI TIDAK TERCAPAI
1 Permohonan tukar syarat tanah dan meminda syarat nyata pertanian kepada pertanian diluluskan oleh Pentadbir Tanah  41 (100%) - - -
2 Permohonan secara serentak pecah sempadan dan tukar syarat kegunaan tanah seksyen 124(A) KTN dikemukakan kepada PTG dalam masa 14 hari 2 (100%) - - -
3 Permohonan pecah sempadan/ pecah bahagian/ penyatuan tanah kelulusan PTD diselesaikan dalam masa 60 hari bekerja 8 (100%) -   -
4 Permohonan serah balik dan berimilik semula Seksyen 204(D) dikemukakan kepada PTG dalam masa 14 hari bekerja 1(1005) - - -

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PELUPUSAN TANAH TAHUN 2015

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN  JULAI- DISEMBER
    JUMLAH TERCAPAI TIDAK
TERCAPAI
TERCAPAI

TIDAK
TERCAPAI

1 Permohonan permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada JKPTD dalam tempoh 180 hari bekerja. 22 6 (27%) 16 (73%) - -
2 Permohonan permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada PTD dalam masa 7 hari bekerja untuk keputusan 17 5 (29%) 12 (71%) - -
3 Permohonan tanah secara pemberimilikan akan diproses seperti berikut:
    
  1)Membuka, mendaftar dan mengeluarkan surat makluman kepada pemohon dalam masa 14 hari dari 
tarikh pembayaran proses dibuat
679 626 (92%) - - -
  2)Menyediakan laporan charting di atas sheet dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan fail di unit pelan 679 679 (100%) - - -
  3)Mengemukakan fail ke PTG untuk pertimbangan PBN dalam masa 2 bulan dari tarikh pengesahan 
minit Mesyuarat JKPTD
679 679 (100%) - - -
410 Permohonan tanah secara Lesen Pendudukan Sementara akan diproses seperti berikut    
  1)Membuka, mendaftar dan mengeluarkan surat makluman kepada pemohon dalam masa 14 hari dari tarikh 
 pembayaran proses dibuat.
131 131 (100%) - - -
  2)Menyediakan laporan charting di atas sheet dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan fail di unit pelan 131 131 (100%) - - -
  3)Mengemukakan fail ke PTG untuk pertimbangan PBN dalam masa 2 bulan dari tarikh 
pengesahan minit mesyuarat JKPTD 
0 0 0 - -
5

Permohonan tanah secara perizapan dikemukakan kepada JKPTD dalam masa 180 hari bekerja daripada
tarikh penerimaan fail 
oleh Penolong Pegawai Tanah

16 - 16 (100%) - -
6 Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada JKPTD dalam masa 180 hari bekerja daripada
tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah
30 0 30 (100%) - -

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PENGUATKUASAAN TAHUN 2015

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN JULAI- DISEMBER
    TERCAPAI TIDAK 
TERCAPAI
TERCAPAI TIDAK
TERCAPAI
1 Menyiasat dan menyediakan kertas siasatan aduan penerokaan tanah tanpa izin dalam masa 14 hari bekerja
(100%)
- - -
2 Menyiasat dan menyediakan kertas siasatan pelanggaran syarat tanah  dalam masa 
21 hari bekerja
0 0 - -
3 Sebanyak 52 kali rondaan dan pemeriksaan ke atas pengalihan bahan batuan akan diadakan sekurang-kurangnya 104 hari setahun 52(100%) - -

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PENDAFTARAN TAHUN 2015

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JANUARI - JUN JULAI- DISEMBER
  TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TERCAPAI TIDAK TERCAPAI
1  Pendaftaran urusniaga tanah diselesaikan dalam masa 1 hari bekerja 100% - - -
2 Pendaftaran bukan urusniaga tanah diselesaikan dalam masa 5 hari bekerja 100% - - -
3 Pendaftaran hak milik kekal dan pendaftaran hakmilik sementara diselesaikan 
dalam masa 5 hari bekerja
100% - - -
4 Permohonan perintah jual daripada pemegang gadaian diproses dalam masa 21 hari bekerja 100% - - -
5 Permohonan kebenaran pindahmilik dan gadaian diproses dalam masa 5 hari bekerja 100% - - -

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT HASIL TAHUN 2015

 

BIL PIAGAM PELANGGAN SASARAN JUMLAH DICAPAI JANUARI - JUN JULAI- DISEMBER
1 Menerima bayaran hasil di kaunter dapat diselesaikan dalam masa 10 minit - - 100% -
2 Mencapai sasaran kutipan cukai tanah semasa 80% daripada jumlah patut kutip RM 3,200,000.00 RM 3,600,228.50 100% 113%
3 Mencapai sasaran kutipan tunggakan cukai tanah semasa 60% daripada jumlah patut kutip RM 1,500,000.00 RM 966,225.00 64% 100%

 

* Pencapaian Piagam Pelanggan dikira 2 kali setahun iaitu bagi tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember setiap tahun.

** Tarikh Akhir Kemaskini 26 Julai 2015

 

  
 

 

Pencapaian

ISO 3 Untitled-4

Pelawat@PDTR

547420
Hari IniHari Ini13
Bulan IniBulan Ini576
KeseluruhanKeseluruhan547420

Hakcipta Terpelihara © Pejabat Daerah dan Tanah Raub 2011
Penafian : Pejabat Daerah dan Tanah Raub tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Paparan terbaik menggunakan IE 7.0, Mozilla Firefox 3.0 & Chrome ke atas dengan resolusi 1024 x 768