Pencapaian Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

1    Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap
2    Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap.
3    Memastikan Jabatan Melaksanakan Kursus / Latihan Sekurang-Kurang 8 Kali Dalam Setahun.
4    Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta.
5    Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari.
6    Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya.
7    Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan
8    Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PELUPUSAN TANAH

1    Memastikan Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan.
2    Memastikan Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 7 hari untuk keputusan.
3    Memastikan Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
4    Memastikan Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
5    Memastikan Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1    Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 
2    Memastikan Permohonan ( Ulasan ) secara Serentak pecah sempadan dan tukar syarat kegunaan tanah seksyen 124(A)  KTN dikemukakan ke PTG dalam tempoh 14 hari.
3    Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 2 bulan.
4    Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 2014(D) KTN dikemukakan ke Pengarah tanah dan Galian dalam tempoh 14 hari.
5    Memastikan Permohonan Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 12 bulan.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PENDAFTARAN

1Memastikan Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja.
2Memastikan Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A.
3Memastikan Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari.
4Memastikan Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima.

PIAGAM PELANGGAN UNIT HASIL

1Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun
2Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya sekali setahun.
3Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa lima (5) minit selepas bayaran diterima.

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2020

BAHAGIAN/UNIT     : PENGURUSAN DAERAH

 

BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN 
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Memastikan Laporan Perjawatan dihantar ke Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) SUK Pahang pada atau sebelum 05 hb bulan berikutnya pada setiap bulan1 SET    1 SET    
 
2Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap00

3Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap.00

4Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta.    017

5Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari.724

6Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya.4233

7Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan4533

8Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan.6034
                                       

BAHAGIAN/UNIT     : PELUPUSAN TANAH
BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis   
1Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan.40

2Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 30 hari.10

3Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    8089

4Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    22

5Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Pahang dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    519

BAHAGIAN/UNIT     : PEMBANGUNAN TANAH

BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis   
1Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 65

3Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 3 bulan.12

4Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 2014(D) KTN dikemukakan ke Pengarah Tanah dan Galian dalam tempoh 2 bulan.12

5Memastikan Permohonan   Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 24 bulan.20

BAHAGIAN/UNIT     : PENDAFTARAN TANAH

BI
BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja.122    132     
2Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A.2913

3Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari.6950
  

4Penyelesaian Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima.-1

BAHAGIAN/UNIT     : HASIL


BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJanFebMacAprMeiJun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun10,000    12,000     
2Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya Sekali Setahun.--

3Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa (5) Minit Selepas Bayaran diterima2,0002,800

*Dikemaskini pada 5 MAC 2020

*Pencapaian Piagam Pelanggan dikemaskini setiap 2 bulan sekali iaitu selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Jabatan

 

Tarikh Kemaskini: 30/04/2020 06:16:47

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 184 kali.


Kembali ke Atas