Pencapaian Piagam Pelanggan


PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

1    Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap
2    Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap.
3    Memastikan Jabatan Melaksanakan Kursus / Latihan Sekurang-Kurang 8 Kali Dalam Setahun.
4    Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta.
5    Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari.
6    Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya.
7    Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan
8    Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PELUPUSAN TANAH

1    Memastikan Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan.
2    Memastikan Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 7 hari untuk keputusan.
3    Memastikan Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
4    Memastikan Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
5    Memastikan Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1    Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 
2    Memastikan Permohonan ( Ulasan ) secara Serentak pecah sempadan dan tukar syarat kegunaan tanah seksyen 124(A)  KTN dikemukakan ke PTG dalam tempoh 14 hari.
3    Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 2 bulan.
4    Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 2014(D) KTN dikemukakan ke Pengarah tanah dan Galian dalam tempoh 14 hari.
5    Memastikan Permohonan Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 12 bulan.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PENDAFTARAN

1Memastikan Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja.
2Memastikan Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A.
3Memastikan Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari.
4Memastikan Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima.

PIAGAM PELANGGAN UNIT HASIL

1Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun
2Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya sekali setahun.
3Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa lima (5) minit selepas bayaran diterima.

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2020

BAHAGIAN/UNIT     : PENGURUSAN DAERAH

 

BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN 
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Memastikan Laporan Perjawatan dihantar ke Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) SUK Pahang pada atau sebelum 05 hb bulan berikutnya pada setiap bulan1 SET    1 SET    --- 1 SET-1 SET 
2Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap00------
3Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap.00------
4Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta.    017--7---
5Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari.7243098395368
6Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya.42334047576261
7Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan453320--384246
8Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan.603440                     -                  -687160
BAHAGIAN/UNIT     : PELUPUSAN TANAH
BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis   
1Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan.402---21
2Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 30 hari.100---13
3Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    80890----12
4Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    255-----
5Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Pahang dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    519 ------

BAHAGIAN/UNIT     : PEMBANGUNAN TANAH

BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis   
1Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 4040                        -                             -----
3Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 3 bulan.22------
4Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 2014(D) KTN dikemukakan ke Pengarah Tanah dan Galian dalam tempoh 2 bulan.11------
5Memastikan Permohonan   Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 24 bulan.20------

BAHAGIAN/UNIT     : PENDAFTARAN TANAH

BI
BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja.123   132     51--122134139
2Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A.123123---122134139
3Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari.32-   -----
4Penyelesaian Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima.-1------

BAHAGIAN/UNIT     : HASIL

BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJanFebMacAprMeiJun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun10,000    12,000     5,000--10,0001000010000
2Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya Sekali Setahun.--------
3Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa (5) Minit Selepas Bayaran diterima2,0002,8001,800-5001,2003,0004,000

*Dikemaskini pada 02 September 2020

*Pencapaian Piagam Pelanggan dikemaskini setiap 2 bulan sekali iaitu selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Jabatan

 *Untuk melihat Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2019, sila klik sini

Tarikh Kemaskini: 05/10/2020 15:15:19

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 254 kali.


Kembali ke Atas