Pencapaian Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

1    Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap
2    Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap.
3    Memastikan Jabatan Melaksanakan Kursus / Latihan Sekurang-Kurang 8 Kali Dalam Setahun.
4    Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta.
5    Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari.
6    Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya.
7    Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan
8    Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PELUPUSAN TANAH

1    Memastikan Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan.
2    Memastikan Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 7 hari untuk keputusan.
3    Memastikan Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
4    Memastikan Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
5    Memastikan Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaam fail oleh Penolong Pegawai Tanah.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1    Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 
2    Memastikan Permohonan ( Ulasan ) secara Serentak pecah sempadan dan tukar syarat kegunaan tanah seksyen 124(A)  KTN dikemukakan ke PTG dalam tempoh 14 hari.
3    Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 2 bulan.
4    Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 2014(D) KTN dikemukakan ke Pengarah tanah dan Galian dalam tempoh 14 hari.
5    Memastikan Permohonan Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 12 bulan.

PIAGAM PELANGGAN UNIT PENDAFTARAN

1Memastikan Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja.
2Memastikan Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A.
3Memastikan Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari.
4Memastikan Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima.

PIAGAM PELANGGAN UNIT HASIL

1Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun
2Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya sekali setahun.
3Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa lima (5) minit selepas bayaran diterima.

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2019

BAHAGIAN/UNIT     : PENGURUSAN DAERAH

 

BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN 
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Memastikan Laporan Perjawatan dihantar ke Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) SUK Pahang pada atau sebelum 05 hb bulan berikutnya pada setiap bulan1 SET    1 SET    1 SET    1 SET    1 SET    1 SET    1 SET1 SET1 SET1 SET    1 SET    1 SET   
2Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap000001000100
3Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap.000000000000
4Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta.    043111000100
5Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari.72454482733452443503968
6Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya.423337163426403429293430
7Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan453339904017543937243167
8Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan.603447482120404035634640

                                         

BAHAGIAN/UNIT     : PELUPUSAN TANAH
BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis   
1Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan.4030000016000
2Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 30 hari.102100000110
3Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    80894000019014141620   
4Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    223442500232
5Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Pahang dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.    51980010000028   

BAHAGIAN/UNIT     : PEMBANGUNAN TANAH

BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis   
1Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 65644931231037
3Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 3 bulan.122020132032
4Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 2014(D) KTN dikemukakan ke Pengarah Tanah dan Galian dalam tempoh 2 bulan.120000113011
5Memastikan Permohonan   Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 24 bulan.200000000000

BAHAGIAN/UNIT     : PENDAFTARAN TANAH

BI
BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJan    Feb    Mac    Apr    Mei    Jun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja.122    132    175    125    130    111    13998121159    140    223   
2Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A.291313161828251014332068
3Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari.6950108    134862776699415081
4Penyelesaian Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima.-123-1141131

BAHAGIAN/UNIT     : HASIL

B
BIL    SENARAI PIAGAM PELANGGANBILANGAN
 BULANJanFebMacAprMeiJun    Julai    Ogos    Sept    Okt    Nov    Dis
1Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun10,000    12,000    18,000    ---------
2Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya Sekali Setahun.---1-----11-
3Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa (5) Minit Selepas Bayaran diterima2,0002,8002,1002,000    2,000    570    650900650850    600    700   

*Dikemaskini pada 30 Januari 2020

*Pencapaian Piagam Pelanggan dikemaskini setiap 2 bulan sekali.

 

Tarikh Kemaskini: 14/02/2020 19:32:22

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 178 kali.


Kembali ke Atas