Berita

Kursus Pengurusan Tanah dan Bengkel Penyediaan Pelan Perakuan dan Laporan PTNF4 Tahun 2023

Munirra

RAUB, 15 MAC 2023 - Kursus yang berlangsung selama 3 hari ini memberi penekanan mengenai sistem pentadbiran tanah di negeri Pahang merangkumi topik pemberimilikan, perizaban dan sebagainya. Turut diberikan praktikal penyediaan pelan perakuan melalui Sistem PLGS dan menggunakan aplikasi AutoCad. Diharap kursus dapat memberi kefahaman dan pengetahuan kepada kakitangan dan pegawai di bahagian ini.

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 2 kali.


Kembali ke Atas