Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

                                                                                                              

SITI FATIMAH NOOR BINTI ABD JABAR  
PENOLONG PEGAWAI DAERAH (PENGURUSAN DAERAH) M44
sitifatimah.noor@pahang.gov.my

==============================================================================================================

Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara bertarikh 22 Mac 2000: Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam 

menyatakan bahawa “agensi Sektor Awam perlu menamakan seorang Ketua Pegawai Maklumat (CIO) di kalangan pengurusan atasan”. Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Bil. 1/2009 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 18 Mac 2009 telah 

menetapkan bahawa “MAMPU bertindak sebagai Pejabat CIO Sektor Awam dan menyediakan bidang rujukan CIO Sektor Awam”.

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Negeri dan ISP sektor awam;

Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global;

Menyelaras penggalakan pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Sektor Awam; dan

Melaksana dan menyelaras inovasi aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.

Tarikh Kemaskini: 03/10/2022 10:35:37

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 305 kali.


Kembali ke Atas