Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH RAUB

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

1Memastikan Laporan Perjawatan dihantar ke Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) SUK Pahang pada atau sebelum 05 hb bulan berikutnya pada setiap bulan
2Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap
3Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap.
4Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta.
5Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari.
6Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya.
7Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan
8Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan.

UNIT PELUPUSAN


1Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan.
2Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 30 hari.
3Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
4Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.
5Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Pahang dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 
2Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 3 bulan.
3Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 204(D) KTN dikemukakan ke Pengarah Tanah dan Galian dalam tempoh 2 bulan.
4Memastikan Permohonan Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 24 bulan.

UNIT PENDAFTARAN

1Memastikan Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja.
2Memastikan Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A.
3Memastikan Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari.
4Memastikan Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima.

UNIT HASIL

1Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun
2Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya Sekali Setahun.
3Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa (5) Minit Selepas Bayaran diterima

Tarikh Kemaskini: 08/12/2021 10:32:04

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 947 kali.


Kembali ke Atas