Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020

BAHAGIAN/UNIT    : PENGURUSAN DAERAH
BIL SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN / PERATUSAN PENCAPAIAN
  BULAN Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Memastikan Laporan Perjawatan dihantar ke Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM) SUK Pahang pada atau sebelum 05 hb bulan berikutnya pada setiap bulan 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100% 1 set 100%
2 Memastikan Urusan Proses Pengesahan Jawatan Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Terima Dokumen Lengkap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Memastikan Urusan Proses Pemberian Taraf Berpencen Anggota Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari  Terima Dokumen Lengkap. - - - - - - - - 2 100% - - - - - - - - 2 100% - - - -
4 Memastikan Semua Anggota Pejabat Daerah Dan Tanah Raub Membuat Pengisytiharan Harta Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Atau Jika Ada Perubahan Sama Ada Pelupusan Dan Penambahan Harta. 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100% 129 100%
5 Memastikan Semua Bil Pembekal Yang Lengkap Dan Sempurna Diproses Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari. 10 100% 27 100% 24 100% 29 100% 8 100% 29 100% 76 100% 44 100% 66 100% 51 100% 38 100% 85 100%
6 Memastikan Tuntutan Perjalanan Dan Lebih Masa Selesai Diproses Sebelum 10 Haribulan Bulan Berikutnya. 20 51% 40 83% 12 50% 12 85% 17 94% 14 58% 24 75% 40 62% 28 60% 46 100% 50 100% 30 100%
7 Memastikan Resit Dikeluarkan Dalam Tempoh Lima (5) Minit Tanpa Sebarang Masalah Teknikal Pada Sistem E-Perumahan 17 100% 20 100% 19 100% - Nil 5 100% 21 100% 11 100% 18 100% 21 100% 23 100% 19 100% 19 100%
8 Memastikan Permohonan Penggunaan Kenderaan Dikemukakan Dalam Tempoh Sekurang-Kurang  1 Hari Sebelum Perjalanan Dilakukan. 10 100% - - - - - 100% 15 100% 49 100% 70 100% 69 100% 63 100% 68 100% 56 100% 68 100%
BAHAGIAN/UNIT    : PELUPUSAN TANAH
BIL SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN / PERATUSAN PENCAPAIAN
  BULAN Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Permohonan Permit 4B disiasat dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam tempoh 6 bulan. 5 100% 1 100% - - - - - - 1 100% 6 100% 2 50% 0 Nil 0 Nil 2 100% 2 16.6%
2 Permohonan Permit 4C disiasat dan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 30 hari. 3 100% 6 100% 3 100% - - - - 1 100% 3 100% - - 2 50% 3 100% - - - -
3 Permohonan Tanah secara pemberimilikan dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 2 6.3% 0 100% 0 0% 2 100% 1 9.1% 2 8.0% 2 3.8% 0 0% 4 2.8% 1 3% 0 0% 72 65.4
4 Permohonan Tanah secara perizaban dikemukakan kepada Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD) dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 1 100% 2 100% - - - - - - 0 0% 0 0% 0 0% - - - - - - - -
5 Permohonan lanjut tempoh pajakan dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Pahang dalam masa 6 bulan dari tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah. 0 0% 0 0% 0 0% - - 0 0% - - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BAHAGIAN/UNIT    : PEMBANGUNAN TANAH
BIL SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN / PERATUSAN PENCAPAIAN
  BULAN Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Memastikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan meminda syarat nyata Pertanian kepada Pertanian dikemukakan kepada PTD dalam masa 3 bulan daripada tarikh penerimaan fail oleh Penolong Pegawai Tanah.  13 44.8% 11 57.9% 16 57.1% 0 Nil 4 80% 14 70% 32 80% 26 44.8% 43 68.2% 5 18.5% 0 Nil 0 Nil
2 Memastikan Permohonan Pecah Sempadan /Pecah Bahagian/Penyatuan Tanah Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah dalam masa 3 bulan. 1 100% 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 1 100% 0 Nil 3 100% 1 100% 1 50% 3 75% 2 100%
3 Memastikan Permohonan (Ulasan) Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 204(D) KTN dikemukakan ke Pengarah Tanah dan Galian dalam tempoh 2 bulan. 1 100% 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil
4 Memastikan Permohonan Pengambilan balik tanah diselesaikan dalam masa 24 bulan. 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil 0 Nil
BAHAGIAN/UNIT    : PENDAFTARAN
BIL SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN / PERATUSAN PENCAPAIAN
  BULAN Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Memastikan Pendaftaran urusniaga / Suratcara dalam tempoh 1 hari bekerja. 138 100% 125 100% 72 100% 0 Nil 67 100% 97 100% 126 100% 111 100% 168 100% 189 100% 178 100% 157 100%
2 Memastikan Pendaftaran hakmilik sementara dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran Notis 5A. 16 100% 102 100% 4 100% 0 Nil 1 100% 9 100% 21 100% 9 100% 13 100% 12 100% 4 100% 17 100%
3 Memastikan Kebenaran pindahmilik  dan menggadai dalam tempoh 10 hari. 49 100% 55 100% 45 100% 0 Nil 19 100% 42 100% 108 100% 65 100% 84 100% 79 100% 41 100% 79 100%
4 Memastikan Permohonan  Perintah Jual dalam tempoh 18 bulan dari tarikh permohonan diterima. - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil - Nil
BAHAGIAN/UNIT    : HASIL
BIL SENARAI PIAGAM PELANGGAN BILANGAN / PERATUSAN PENCAPAIAN
  BULAN Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Menghantar Bil Cukai Tanah kepada Pemilik yang mempunyai Alamat Lengkap dalam tempoh Januari hingga Mei setiap tahun - - - - - - - - - - ### 100% - - - - - - - - - - - -
2 Mengadakan Kutipan Luar sekurang-kurangnya Sekali Setahun. - - - - - - - - - - - - 2 100% - - - - - - - - - -
3 Mengeluarkan Resit Bayaran Cukai Tanah dan lain-lain Bayaran dalam masa (5) Minit Selepas Bayaran diterima 6594 100% 6538 100% 2546 100% 6 100% 5972 100% 4883 100% 5372 100% 2280 100% 1199 100% 893 100% 860 100% 1098 100%


Tarikh Kemaskini: 14/10/2021 12:58:03

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 429 kali.


Kembali ke Atas