Visi & Misi


VISI
Menjadikan Pejabat Daerah dan Tanah Raub sebagai sebuah organisasi terbilang 


KETERANGAN VISI
Memastikan Pejabat Daerah dan Tanah Raub sebagai Sebuah Organisasi yang Terbilang Dalam Merancang, Melaksanakan dan Menyampaikan Perkhidmatan yang Berteraskan Profesionalisme dan Intergriti Serta Mesra Pelanggan.


MISI
Mengurus pentadbiran daerah dan tanah dengan cekap, adil dan berkesan secara berterusan seiring dengan dasar-dasar kerajaan.


KETERANGAN MISI
Merangka Pelan Strategik Perancangan, Penyelarasan dan Pelaksanaan bagi Program Pembangunan, Pengurusan Tanah Serta Pengurusan Sumber Manusia Perlu Dirangka Bagi Mewujudkan Sistem Penyampaian Yang Efektif dan Efisen Untuk Memenuhi Hasrat  Stakeholders Dan Pelanggan

Tarikh Kemaskini: 12/01/2021 12:32:33

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 370 kali.


Kembali ke Atas