Tender & Sebutharga > Arkib

PDR.03/2018-PDR.13/2018

Iklan Sebutharga Pejabat Daerah dan Tanah Raub

IKLAN SEBUTHARGA PEJABAT DAERAH DAN TANAH RAUB

PDR. 03/2018 & PDR. 013/2018

PEJABAT DAERAH DAN TANAH RAUB

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Kelas G1 PENGKHUSUSAN CE 21 bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat
Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi menyertai sebutharga berikut:

BIL

NO SEBUTHARGA

TAJUK KERJA

PECAHAN KEPALA

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP

01.

PDR.03/2018

MENYELENGGARA DAN NAIKTARAF JALAN DI KG PAMAH RAWAS

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

02.

PDR.04/2018

MENYELENGGARA DAN NAIKTARAF JALAN DI KG TOK MACHANG

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

03.

PDR.05/2018

MENYELENGGARA DAN NAIKTARAF JALAN KG PERUAS

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

04.

PDR.06/2018

MENYELENGGARA DAN NAIKTARAF DI KG KUALA GALI

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

05.

PDR.07/2018

MENYELENGGARA DAN NAIKTARAF JALAN BUKIT KAJANG DI KG AJAI

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

06.

PDR.08/2018

MENYELENGGARA DAN NAIKTARAF JALAN PERKUBURAN DI KG GALI TENGAH

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

07.

PDR.09/2018

MENYELENGGARA DAN NAIKTARAF JALAN KAMPUNG RIA/KUNDANG PATAH

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

08.

PDR.10/2018

BATU MALIM BINA BARU GABION DI TANAH LOT BATU 16

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

09.

PDR.11/2018

BINA BARU DATARAN KEJAT DI BALAI RAYA KG JENUD

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

10.

PDR.12/2018

MENAIKTARAF DATARAN KEJAT DI MASJID KG SEGA LAMA

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018

11.

PDR.13/2018

MENAIKTARAF DATARAN KEJAT TAPAK PEKAN SEHARI KG BATU MALIM

CE 21

19 APRIL 2018

26 APRIL 2018


2. Satu taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada tarikh seperti di atas dan bagi tujuan tersebut Kontraktor dikehendaki hadir pada jam 10.00 pagi dan berkumpul di Bilik Integriti, Pejabat Daerah dan Tanah Raub sebelum bergerak ke tapak projek.

3. Semua kontraktor yang hadir taklimat dan lawatan tapak sahaja boleh memasuki sebutharga. Borang sebutharga adalah berharga RM10.00 senaskhah
dan boleh dibeli mulai dari tarikh lawatan tapak projek dan mengemukakan Surat Pendaftaran Asal PKK dan Sijil asal CIDB.

4. Semua borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga di Bahagian Pembangunan pada atau sebelum 26 April 2018 jam 12.00 tengahari.

Sekian terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menurut perintah,
                             -t t-
(MAHADIR BIN ABDUL RAFFAR., AAP., AMP)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
b.p PEGAWAI DAERAH RAUB

Tarikh Iklan : 12 April 2018
 s.k. - Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
          25509 KUANTAN
        - Pengarah Pembangunan Negeri
        - Persatuan Kontraktor Daerah Raub

No. Rujukan Tender/ Sebutharga PDR.03/2018-PDR.13/2018
Jenis Tender/ Sebutharga Sebut Harga
Tarikh Terbit 12/04/2018
Tarikh Tutup 26/04/2018
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 149 kali.


Kembali ke Atas