Tender & Sebutharga > Arkib

PDR. 06/2017

NAIKTARAF KAWASAN PELANCONGAN KG. BATU MALIM, RAUB

Iklan Sebutharga PDR. 06/2017 & PDR. 07/2017

IKLAN SEBUTHARGA

PEJABAT DAERAH DAN TANAH RAUB

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Kelas G1
PENGKHUSUSAN B 24 bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat
Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
bagi menyertai sebutharga berikut:

2. Satu taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada tarikh seperti di atas dan

bagi tujuan tersebut Kontraktor dikehendaki hadir pada jam 9.00 pagi dan
berkumpul di Bilik Gerakan, Pejabat Daerah dan Tanah Raub sebelum bergerak ke
tapak projek.
3. Semua kontraktor yang hadir taklimat dan lawatan tapak sahaja boleh
memasuki sebutharga. Borang sebutharga adalah berharga RM20.00 senaskhah
dan boleh dibeli mulai dari tarikh lawatan tapak projek dan mengemukakan Surat
Pendaftaran Asal PKK dan Sijil asal CIDB.
4. Semua borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti
sebutharga di Bahagian Pembangunan pada atau sebelum 20 Julai 2017 jam 12.00
tengahari.
Sekian terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menurut perintah,
                             -t t-
(MAHADIR BIN ABDUL RAFFAR., AAP., AMP)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
b.p PEGAWAI DAERAH RAUB

Tarikh Iklan : 5 Julai 2017
 s.k. - Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
          25509 KUANTAN
        - Pengarah Pembangunan Negeri
        - Persatuan Kontraktor Daerah Raub

No. Rujukan Tender/ Sebutharga PDR. 06/2017
Jenis Tender/ Sebutharga Sebut Harga
Tarikh Terbit 30/06/2017
Tarikh Tutup 20/07/2017
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 49 kali.


Kembali ke Atas