Tender & Sebutharga > Arkib

PDR. 05/2017

PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF DATARAN KEJAT DI SEK. MEN. AGAMA AL-FALAH, BATU TALAM, RAUB, PAHANG.

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Kelas G1 PENGKHUSUSAN CE 21 bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi menyertai sebutharga berikut:

2. Satu taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada tarikh seperti di atas dan bagi tujuan tersebut Kontraktor atau wakil kontraktor diwajibkan hadir pada jam 9.00 pagi dan berkumpul di Bilik Mesyuarat, Pejabat Daerah dan Tanah Raub sebelum bergerak ke tapak projek.

3. Borang sebutharga akan diekluarkan kepada Kontraktor atau wakil- wakil kontraktor yang sah hadir ke taklimat dan lawatan tapak sahaja bagi satu kerja. Borang sebutharga adalah berharga RM10.00 senaskhah dan boleh dibeli mulai dari tarikh lawatan tapak projek. Bagi maksud ini Kontraktor atau wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Asal Taraf Bumiputra, Surat Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan.

4. Semua borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga di Bahagian Pembangunan pada atau sebelum 08 Jun 2017 jam 12.00 tengahari.

No. Rujukan Tender/ Sebutharga PDR. 05/2017
Jenis Tender/ Sebutharga Sebut Harga
Tarikh Terbit 31/05/2017
Tarikh Tutup 08/06/2017
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 98 kali.


Kembali ke Atas